Hỗ trợ trực tuyến
  • Hữu Khánh - 0963.123.900
  • Hữu Bản - 0973.073.607
Quảng cáo
Lượt truy cập


DMCA.com Protection Status
Sản phẩm so sánh

STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Giá sản phẩm Mô tả Xử lý
1 Máy bơm bánh răng Varisco V80-2 Liên hệ Máy bơm bánh răng Varisco V80-2 Áp suất: 16 barứng dụng trong các lĩnh vực sau: – Hóa chất: dung môi, axit, kiềm, rượu, dược phẩm, isoxyanat,polyol, natri silicat... xóa